Czyszczenie i regeneracja DPF Audi A6 C6

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Audi A6 C6

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Audi A6 C6 Przedmiotem regeneracji był filtr cząstek stałych DPF Audi A6 C6.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Audi A6 C6

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF - nie znaleziono uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały duże nagromadzenie zanieczyszczeń.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 4x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 4 mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Audi A6 C6

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Audi A6 C6

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Audi A6 C6

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!