Czyszczenie i regeneracja DPF BMW 530d E61

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF BMW 530d E61

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF BMW 530d E61 Przedmiotem regeneracji był filtr DPF BMW 530d E61.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF BMW 530d E61

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF nie wykazało uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały duże nagromadzenie zanieczyszczeń. Filtr był dość mocno zapchany.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 3x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 7mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF BMW 530d E61

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!