Czyszczenie i regeneracja DPF Kia Sportage

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Kia Sportage

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Kia Sportage Przedmiotem regeneracji był filtr cząstek stałych DPF Kia Sportage.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Kia Sportage

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF - nie znaleziono uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały duże nagromadzenie zanieczyszczeń.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 3x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 8 mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Kia Sportage

Wkład przed czyszczeniem

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Kia Sportage

Wkład po czyszczeniu

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Kia Sportage

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!