Czyszczenie i regeneracja DPF ładowarki Liebherr

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF ładowarki Liebherr

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF ładowarki Liebherr Przedmiotem regeneracji był filtr cząstek stałych DPF ładowarki Liebherr.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF ładowarki Liebherr

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF - nie znaleziono uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały znaczne nagromadzenie zanieczyszczeń.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 5x10 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza ze względu na gabaryt.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 2 mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF ładowarki Liebherr

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF ładowarki Liebherr

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!