Czyszczenie i regeneracja DPF / FAP Renault Master III

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF / FAP Renault Master III

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF / FAP Renault Master Przedmiotem regeneracji był filtr cząstek stałych DPF Renault Master III.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Renault Master III

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF - bez uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały nagromadzenie zanieczyszczeń w umiarkowanym stopniu.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 4x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 5 mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF / FAP Renault Master III

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF / FAP Renault Master III

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!