Czyszczenie i regeneracja DPF Ford Mondeo Mk4

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Ford Mondeo Mk4

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Ford Mondeo Mk4 Przedmiotem regeneracji był filtr DPF Ford Mondeo Mk4.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Ford Mondeo Mk4

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF nie wykazało uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały nagromadzenie zanieczyszczeń. Filtr był umiarkowanie zapchany.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 3x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 2mbar. Regeneracja okazała się skuteczna.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Ford Mondeo Mk4

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Ford Mondeo Mk4

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Ford Mondeo Mk4

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Ford Mondeo Mk4

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!