Czyszczenie i regeneracja DPF / FAP Skoda Superb II

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Skoda Superb II

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Skoda Superb II Przedmiotem regeneracji był filtr DPF Skoda Superb II.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF w Skoda Superb II

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF nie wykazało uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały nagromadzenie zanieczyszczeń. Filtr był zapchany, co utrudniało przepływ spalin.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 3x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 7mbar. Regeneracja okazała się skuteczna.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Skoda Superb II

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Skoda Superb II

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!