Czyszczenie i regeneracja DPF Toyota RAV4

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Toyota RAV4

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Toyota RAV4 Przedmiotem regeneracji był filtr DPF Toyota RAV4.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Toyota RAV4

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF nie wykazało uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały duże nagromadzenie zanieczyszczeń. Filtr był mocno zapchany.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 4x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 6mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Toyota RAV4

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Toyota RAV4

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Toyota RAV4

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!