Czyszczenie i regeneracja DPF Opel Vectra

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Opel Vectra

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Opel Vectra Przedmiotem regeneracji był filtr cząstek stałych DPF Opel Vectra C.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Opel Vectra

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF - bez uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały nagromadzenie zanieczyszczeń w znacznym stopniu.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 5x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 4 mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Opel Vectra

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Opel Vectra

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!