Czyszczenie i regeneracja DPF Mercedes C W205

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Mercedes C W205

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Mercedes C W205 Przedmiotem regeneracji był filtr cząstek stałych DPF Mercedes C W205.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Mercedes C W205

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF - nie znaleziono uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały duże nagromadzenie zanieczyszczeń.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 3x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 2 mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Mercedes C W205

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Mercedes C W205

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!