Czyszczenie i regeneracja DPF Mazda 6 III

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Mazda 6 III

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Mazda 6 III Przedmiotem regeneracji był filtr cząstek stałych DPF Mazda 6 III.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Mazda 6 III

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF - nie znaleziono uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały duże nagromadzenie zanieczyszczeń.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 4x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 5 mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Mazda 6 III

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Mazda 6 III

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!