Czyszczenie i regeneracja DPF Nissan Qashqai

Przykład czyszczenia i regeneracji DPF Nissan Qashqai

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Nissan Qashqai Przedmiotem regeneracji był filtr DPF Nissan Qashqai.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Nissan Qashqai

Sprawdzenie stanu filtra DPF

Sprawdzenie filtra DPF nie wykazało uszkodzeń mechanicznych. Testy przepustowości filtra wykazały bardzo duże nagromadzenie zanieczyszczeń. Filtr był bardzo mocno zapchany.

Czyszczenie filtra DPF

Ustawiono cykl czyszczenia 5x15 min oraz wydłużony impuls sprężonego powietrza.

Suszenie i pomiar parametrów

Uzyskane parametry ciśnienia po regeneracji to 5 mbar. Czyszczenie okazało się skuteczne.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Nissan Qashqai

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF Nissan Qashqai

Masz problem z filtrem DPF lub katalizatorem? Wypalanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? Skorzystaj z czyszczenia DPF!